Feest Blouse  thumbnail

Feest Blouse

Published May 08, 24
5 min read

Vertel de cateraar dat je zo’n 25.000 bezoekers verwacht. feest winkel almere. Rol cateraar' u d Ef it ec AJe hebt een vrij groot cateringbedrijf en hebt ervaring met de catering op evenementen. Je hebt tien mobiele drinkbarretjes die je neer kunt zetten. Ook heb je acht mobiele eetbarretjes: twee die zijn ingericht als snackbar, twee met grote vrieskisten voor ijs en de andere vier kun je voor van alles gebruiken

Dat is dus 275,00 euro per barretje voor de hele dag. Je hebt ook alle materialen om twee restaurantjes op te zetten. Een mobiele keuken, tafels en stoelen, borden, bestek enzovoort. In de restaurantjes kunnen ongeveer 50 bezoekers eten (feest winkel almere). Het beschikbaar stellen van de restaurantjes kost 100,00 euro per uur

Je hebt zestien vaste medewerkers die allemaal kunnen werken op 21 mei. Je denkt zelf dat je twintig man personeel nodig zult hebben op het game festival. Gelukkig heb je ook nog tien mensen die op afroep werken. Je vraagt 10 - feest winkel almere.000,00 euro om het personeel van te kunnen betalen. Je houdt met het eten en drinken dat je meeneemt rekening met 25.000 bezoekers.t hir g y pc. Werk samen op de computer de gemaakte afspraken uit. GLo c22. Je vraagt offertes op bij drie acteurs. Daarin vraag je naar de prijs voor het acteerwerk op het game festival. De acteurs zullen er dan van 8.00 tot 21. feest winkel almere.00 uur zijn. Ze moeten in de week voor het festival ook een dag (8 uur) komen repeteren zodat ze precies weten wat voor rol ze moeten spelen tijdens het game festival

Welke twee acteurs kunnen zelf de kostuums en make-up verzorgen? Bas Heinen Margriet Ouwehands Magnus Barijen d - feest winkel almere. Bij welke acteur is dit het duurst?f it ee. Welke acteur stelt de meeste eisen voor wat betreft eten en drinken?f. Welke acteur stelt de minste eisen voor wat betreft eten en drinken?' u d Eg

Spreuken Grappige Feest Teksten

. Vond je het moeilijk om aanbieders te vinden? Ja / nee b. Op welke manieren heb je de aanbieders gevonden? via internet via de mapo cop een andere manier, namelijkGL (Afzetpaal).26 (feest winkel almere). Je hebt drie offertes met elkaar vergeleken. a. Voor welke offerte heb je gekozen?b. Vond je het moeilijk om de offertes met elkaar te vergelijken? Ja / nee KBGL27

. Heb je rekening gehouden met de wensen van de medewerkers? Ja / nee b. Kreeg je de werkplanning rond? Ja / nee c - feest winkel almere. Vond je het moeilijk om een werkplanning te maken? Ja / neeEen evenement organiseren55Deel B Het voorbereiden van een evenement 28. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

KBGLTaak 5 Het game-evenement: een begroting opstellen Badi vraagt of je een begroting wilt opstellen voor het game festival. Je moet dan alle kosten en opbrengsten van het evenement inschatten.f it eBRON Lees Tekstbron 1.10 Een begroting maken voor een evenement. Maak daarna opdracht 29 tot enmet 31. 29. Zijn het inkomsten of uitgaven? Zet een kruisje in de goede kolom - feest winkel almere.c AInkomsten Je organiseert een reisevenementMaak daarna opdracht 32 en 33.32. Wat ‘kost’ elk evenement het milieu? a (feest winkel almere). Een popconcert in een natuurgebied.b. De TT in Assen. 56Een evenement organiserenDeel B Het voorbereiden van een evenement c. Een beachball-toernooi op het strand van Scheveningen waar men eten en drinken in plastic verpakkingen kan kopen. Er zijn geen afvalbakken speciaal voor plastic

18 Jaar Feest

Noteer drie dingen die je kunt doen om de gevolgen van een evenement voor het milieu zo klein mogelijk te laten zijn. 1 - feest winkel almere. 2.f it e3.UITVOEREN BRON Bekijk het Formulier Opbrengsten en uitgaven game-evenement. Maak daarna opdracht 34.c A34 - Afzetpalen. Je maakt een begroting voor het game-evenement. a. Zet alle inkomsten links in het overzicht

Zet alle uitgaven rechts in het overzicht. Eerst de vaste lasten, dan de variabele lasten, en ten slotte de onvoorziene lasten. feest winkel almere.t hir g y p' u d Eo cc. Wat kost het game-evenement het milieu?d. Wat kun je doen om de gevolgen voor het milieu te beperken? Een evenement organiseren57Deel B Het voorbereiden van een evenement TERUGKIJKEN 35

. Vond je het moeilijk om de kosten en uitgaven te berekenen? Ja / nee b. feest winkel almere. Vond je het leuk om de kosten en uitgaven te berekenen? Ja / nee c. Waren de inkomsten hoger dan de uitgaven? Ja / nee, want d (feest winkel almere). Heb je ideeĂŤn bedacht om de gevolgen voor het milieu te beperken? Ja / neef it e36

Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3Taak 6 Het game-evenement: de ruimten indelenc ABadi wil samen met jou een plattegrond van de locatie voor het game-evenement maken - feest winkel almere. En de ruimtes indelen.' u d EVOORBEREIDEN BRON Lees Tekstbron 1.15 Indelen van de ruimte en bekijk de Website Floorplanner

  1. Noteer drie zaken waarmee je rekening houdt als je een geschikte locatie voor een evenement zoekt.t h1. 2.ir g y p3.38. Ga naar de website Floorplanner. Kies voor kantoor. Richt de kantoorruimte in. UITVOERENDe Bavelse Burcht is een evenementencomplex met buitenterrein dat ruimte biedt aan congressen, beurzen, concerten, festivals en andere culturele, sportieve of zakelijke happenings.

Spreuken Grappige Feest Teksten

Maak tweetallen. a. Maak samen een plattegrond van de Bavelse Burcht. b. Zorg dat alle onderdelen van het evenementencomplex op de plattegrond komen te staan. Tip! Maak de plattegrond groot genoeg (feest winkel almere). Zodat je er later dingen bij kunt schrijven of in kunt plakken - feest winkel almere. BRON58Bekijk het Formulier Icoontjes plattegrond. Een evenement organiserenDeel B Het voorbereiden van een evenement cTERUGKIJKEN 40. a. feest winkel almere. Wat vind je van je plattegrond?f it eb. Wat vind je van je indeling van de ruimte?c. Vond je het moeilijk om de ruimten in te delen? Ja / nee' u d Ec A41. Heb je alle opdrachten van Taak 6 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

Latest Posts

Feest Blouse

Published May 08, 24
5 min read